Home Page

Diwrnod y Llyfr/World Book Day

Joio gyda llyfr, llaeth a bisgedi! Enjoying with a book, milk and biscuits!

Dyma Mr Nigel Evans, un o lywodraethwyr yr ysgol yn darllen stori i'r plant. Here is Mr Nigel Evans, one of the school governors reading a story to the children.