Home Page

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Diwrnod y Llyfr Hapus!

Happy World Book Day!

Ein cymeriadau heddiw!

Our book characters today!

Enillwyr y wisg orau a chafodd ei ddewis gyda’r plant.

The best costumes chosen by the children themselves.

Mwynhau darllen llyfr a bwyta crempog!

Enjoying a book and eating pancakes!