Home Page

Diwrnod Môrladron

Cerdded y planc! Walking the plank!

Cyrraedd yr ynys yn ddiogel! Reaching the island safely!

Pasio'r peli canon! Passing the cannonballs!

Peidiwch â gollwng y bêl canon! Don't drop the cannonball!

Parti i orffen yr hwyl i gyd! A party to end all of the fun!

Diwrnod arrrrrbennig! A fantastic day!