Home Page

Diogelwch yn y Car/Car Safety

Daeth swyddog diogelwch y ffordd Nicola Olsson, heddlu a'r gwasanaeth dan i ddangos i'r plant pa mor bwysig yw hi i wisgo gwresgys yn y car.

Here the children are learning how important it is to wear a seatbelt in the car from the Road Safety Officer, Nicola Olsson, the police and the fire service.