Home Page

Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi

Cystadleuaeth cenhinen hiraf - da iawn bawb!
The longest leek competition - well done everyone!

Eisteddfod Ysgol

Grwpiau cyd-adrodd - da iawn bawb!

trim.4EB9F342-88FF-4E8B-BA50-20C469B194E4.MOV

Still image for this video

trim.D6C1BDBC-DA49-46A7-9E03-4C7304F2DC1F.MOV

Still image for this video

trim.416D37CD-10F1-4F4A-89A7-C0851B116AC6.MOV

Still image for this video

trim.405570A8-DD0E-4347-B9BD-F81E60D27AF6.MOV

Still image for this video

Cystadleuaeth Canu - gwych!

trim.2D0E7936-FDCE-4A72-9550-95BDF97D8672.MOV

Still image for this video

trim.14E70FEE-1C61-4AF9-B158-D398D58A31BE.MOV

Still image for this video

trim.3CFBEB97-BC34-400C-B0B2-B52C6FA3D94D.MOV

Still image for this video

trim.03D40E98-7F5B-45D2-BED7-053834F52990.MOV

Still image for this video

Enillwyr y gystadleuaeth llawysgrifen.

Winners of the handwriting competition.

Enillwyr y gystadleuaeth celf.

Winners of the art competition.

Diwrnod llwyddiannus iawn!
A successful day!