Home Page

Cyflwyno'r siec i'r Ambiwlans Awyr Cymru / Presenting a cheque to Air Ambulance Wales

Ar ol ein taith gerdded o gwmpas Saron i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru, dyma ni'n cyflwyno siec am £441.40 i Mr Clive Scourfield. Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd i'r elusen.

After our sponsored walk in aid of Air Ambulance Wales, here we are presenting a cheque for £441.40 to Mr Clive Scourfield. Thank you to everyone who contributed to this worthy cause.