Home Page

Clwb yr Urdd Urdd Club

Creu cardiau Santes Dwynwen/Creating Santes Dwynwen cards
Chwarae gemau bwrdd/playing board games
Gweithio fel tîm er mwyn creu baneri ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol/ Working as a team to create banners for the school Eisteddfod.
Ein baneri gorffenedig/Our finished banners
Dysgu am Dewi Sant trwy chwarae gemau rhyngweithiol ar HWB/Learning about Dewi Sant through playing interactive games on HWB