Home Page

Celf yr Urdd 2014

Gwaith Celf yr Urdd 2014 / Urdd Art Work 2014

 

Dyma'r darnau celf wnaeth gystadlu eleni gyda phlant blwyddyn 2.

Da iawn Sara, Katelyn ac Angharad-Fflur.

Llwyddodd y dair ennill gwyborau a bu Angharad-Fflur yn llwyddiannus gyda'i gwaith tecstiliau yn y sir, felly bydd y darn yn mynd yn ei flaen i gynrychioli'r sir yn y Genedlaethol. Da iawn wir!

 

Here are the art pieces that competed this year from year 2.

Well done Sara, Katelyn and Angharad-Fflur,

The three won prizes, Angharad-Fflur was successful with her textiles work and it will represent the county in the National Eisteddfod. Well done!