Home Page

Amser

Rydym ni wedi bod yn dysgu sut i ddarllen o’r gloch

We’ve been learning to read the time o clock