Home Page

Cwricwlwm/Curriculum

 

Beth mae eich plentyn yn dysgu yn yr ysgol pob dydd?  Fe wnewch ddarganfod mwy o wybodaeth am bob maes dysgu yma:

 

What does your child learn at school each day? Find information about our curriculum subjects here:

Fframwaith ar gyfer dysgu plant 3 - 7 oed

Fframwaith Rhifedd a Llythrennedd / Literacy and Numeracy Framework