Home Page

Prydiau Bwyd Ysgol/ School Meals

Cinio Ysgol

 

Darperir cinio ysgol yng nghegin yr ysgol.  Gall plant ddod â phecyn bwyd os ydynt yn dymuno ac mae pawb yn bwyta gyda’i gilydd yn y neuadd ginio o dan oruchwyliaeth y menywod cinio.  Gofynnwn i blant beidio dod â photeli pop  neu losin yn eu pecynau bwyd.  

 

Pris cinio presennol yw £2.50 y dydd.  Rhaid talu am y cinio yn brydlon ar fore dydd Llun.  Gellir ysgrifennu sieciau allan i ‘Cyngor Sir Caerfyrddin
 

School dinners

 

School dinner is prepared on premises in the school kitchen.  Children are allowed to bring a packed lunch which they will eat along side those having school dinners under the supervision of the mid-day supervisors.  Children are asked not to bring any fizzy drinks or sweets as part of their packed lunch.

 

The price for school dinner is currently £2.50 per day.  Dinner money must be paid for in advance, on a Monday morning.  Cheques must be made payable to ‘Carmarthenshire County Council’.