Home Page

Polisi Llawysgrifen / Handwriting Policy

 

Rydym yn defnyddio'r dull canlynol o ffurfio llythrennau yn Ysgol Saron.  Mae pob plentyn yn defnyddio'r dull yma o ffurfio llythrennau o'r dosbarth cyn-derbyn i fyny.  Er yn ymddangos yn anodd rydym wedi profi bod llawysgrifen, erbyn iddynt gyrraedd blwyddyn 2, o safon tipyn yn uwch na phan yn printio.

 

We use the following font as our guide to letter formation.  Every child uses this font from when they start in our pre-reception class.  Even though is seems very difficult for the younger children we have proved that pupil's handwriting, by the time they reach year 2, is of a far higher standard than if they are initially taught to print.