Home Page

Polisi Bwyta'n Iach / Healthy Eating Policy

Polisi Bwyta’n Iach

 

Darperir siop ar gyfer byrfwydydd iach  i bob plentyn yn yr ysgol.  Rydym yn annog plant CA2 i weithredu eu siop  yn ystod egwyl y bore tra bod plant CA1 yn derbyn eu byrfwyd yn ystod egwyl y prynhawn.  Gwerthir y canlynol yn y siop:

Ffrwyth – 30c    Dwr – 20c

Gall plant ddod a ffrwyth a dwr eu hunain i fwyta yn ystod amser egwyl os taw dyna’r dymuniad.

 

Healthy Eating Policy

 

We provide a healthy eating tuck shop for children throughout the school.  KS2 children are encouraged to run their own tuck shop during morning break while KS1 children are given their snack during afternoon break.  The following items are sold in the tuck shop:

Fruit – 30p         Water– 20p

Children also to bring their own fruit and water to eat during these breaktimes.