Home Page

Newyddion Wythnos 28/04/14 / News During Week 28/04/14

Cystadleuaeth Sgio Gorllewin Cymru

Ar nos Iau bu pedwar plentyn o Ysgol Saron yn cystadlu mewn cystadleuaeth sgio ym Mhenbrey.  Roedd yna nifer o ysgolion gorllewin Cymru yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth - mae hi'n gystadleuath frwd iawn.  Cafodd yr ysgol lwyddiant mawr gyda'r tîm yn cael medal efydd, ac dwy medal aur a dwy arian yn dod i dri o'r plant.  LLONGYFARCHIADAU MAWR IDDYN NHW!

 

West Wales Downhill Skiing Competition

On Thursday evening four childrn represented Ysgol Saron in a downhill skiing competition.  Many schools across West Wales took part in this vigerous competition.  The children achieved great success and the team came home with a bronze medal, with ndividuals gaining two gold medals, and two silver medals.  CONGRATULATIONS TO THEM ALL ON THEIR SUCCESS!

Picture 1 BRONZE - Primary Schools Team
Picture 2 SILVER: Under 10's Girl and SILVER Under 8's Boy
Picture 3 GOLD - Under 12'S Girls
Picture 4 GOLD - Fastest Primary School Girl

 

Croeso cynnes i'r 11 plentyn bach newydd sydd wedi dechrau yn Ysgol Saron yr wythnos yma.

 

A warm welcome to the 11 new little children who started at Ysgol Saron this week.

Picture 1