Home Page

Newyddion Wythnos 28/04/14 / News During Week 28/04/14

Cystadleuaeth Sgio Gorllewin Cymru

Ar nos Iau bu pedwar plentyn o Ysgol Saron yn cystadlu mewn cystadleuaeth sgio ym Mhenbrey.  Roedd yna nifer o ysgolion gorllewin Cymru yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth - mae hi'n gystadleuath frwd iawn.  Cafodd yr ysgol lwyddiant mawr gyda'r tîm yn cael medal efydd, ac dwy medal aur a dwy arian yn dod i dri o'r plant.  LLONGYFARCHIADAU MAWR IDDYN NHW!

 

West Wales Downhill Skiing Competition

On Thursday evening four childrn represented Ysgol Saron in a downhill skiing competition.  Many schools across West Wales took part in this vigerous competition.  The children achieved great success and the team came home with a bronze medal, with ndividuals gaining two gold medals, and two silver medals.  CONGRATULATIONS TO THEM ALL ON THEIR SUCCESS!

 

Croeso cynnes i'r 11 plentyn bach newydd sydd wedi dechrau yn Ysgol Saron yr wythnos yma.

 

A warm welcome to the 11 new little children who started at Ysgol Saron this week.