Home Page

Newyddion Wythnos 27/03/14:News During Week 27/03/14

BATON Y GYMANWLAD

Stopiodd criw o blant Maes y Gwendaraeth heibio'r ysgol ar fore dydd Mawrth i ddangos baton Sir Gaerfyrddin sy'n cynrychioli gemau'r Gymanwlad.  Roedd y plant yn rhedeg o Faes y Gwendreath i Ysgol Dyffryn Aman er mwyn trosglwyddo y baton ymlaen iddyn nhw.

 

COMMONWEALTH BATON

A group of children called at the school on Tuesday morning to show Carmarthenshire Commonwealth baton which is currently being circulated around Carmarthenshire.  The children were running from Maes y Gwendraeth to Ysgol Dyffryn Aman in order to transfer the baton on.

Co-op Bwyd Saron

Mae ein Co-op Bwyd wedi ennill gwobr am 'gyfraniad arbennig' oddi wrth yr Uned Gwladol am fod y adran sydd wedi gwella orau yn yr ardal.  Cyflwynodd Ms Abi Morrison nwyddau coginio gwerth £100 ar gyfer defnyddio'n draws gwricwlaidd gyda phob dosbarth.

 

Ysgol Saron Food Co-op

Our Food Co-op have been awarded 'outstanding contribution certificate' by the Rural Regeneration Unit for being the most improved food co-op in the area.  They have been presented with £100 worth of cooking utensils by Ms Abi Morrison, Food Development Worker, for use in cross-curricular tasks.

Cyngerdd Deucanmlwyddiant Capel Saron

Diolch yn fawr i aelodau o'r côr a gymerodd rhan yn nghyngerdd dathlu Capel Saron.  Braf oedd gweld y capel yn llawn a chymaint o bobl y pentref yn gymryd rhan.

 

Saron Chapel Bicentenary Concert

Thank you very much for the members of the choir who took part in Thursday nights celebration concert.  It was great to see the chapel full and many members of the community taking part.

 

Llwyfan Newydd i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2

O'r diwedd!  Mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi bod yn gofyn ers tipyn am lwyfan ar fuarth Cyfnod Allweddol 2 ac, o'r diwedd, mae un yn cyrraedd!  Diolch yn fawr i bawb.

 

A New Stage for Key Stage 2 pupils

Finally it's arrived!  Members of the PTA have been asking for quite some time to have a stage built on the yard for Key Stage 2 pupils, an finally one has arrived!  Thank you very much for all the support and helping to raise enough money to build our stage.