Home Page

Newyddion Wythnos 14.07.14 / News During Week 14.07.14

Cerddodd plant blwyddyn 3 a 4 a chodi £441.40 at Ambiwlans Awyr Cymru / Years 3 and 4 did a sponsored walk and raised £441.40 for Air Ambulance Cymru

Llongyfarchiadau - presenoldeb llawn am y flwyddyn! / Congratulations - full attendance for the whole year!

Disgyblion sydd wedi llwyddo i gael presenoldeb llawn y tymor hwn / Pupils who have succeeded to have full attendance this term

Disgyblion Blwyddyn 6 / Year 6 Pupils
Disgyblion Blwyddyn 5 / Year 5 Pupils
Disgyblion Blwyddyn 4a / Year 4a Pupils
Disgyblion Blwyddyn 4b / 4b Pupils
Disgyblion Blwyddyn 3 / Year 3 Pupils
Dosbarth Mrs Evans / Mrs Evans' class
Dosbarth Mrs Mooney / Mrs Mooney's class
Dosbarth Miss Halfpenny / Miss Halfpenny's class
Dosbarth Mrs Evams / Mrs Evans' class
Dosbarth Mrs Davies / Mrs Davies' class

Hwyl fawr am flwyddyn i Mrs Easton sydd wedi derbyn secondiad gan Estyn Farewll to Mrs Easton who has accepted a secondment with Estyn for a year

Hanna Havies yn ennill gwobr Capel Saron 2014 / Hanna Davies the winner of Saron Chapel award for 2014

Noson Proms Blwyddyn 6 yn Y Mwntan/ Year 6 Proms Night at the Mountain Gate

Disgyblion blwyddyn 1 a 2 yn cael diwrnod Môr Ladron / Years 1 and 2 pupils have a Pirate day!