Home Page

Newyddion Wythnos 07/04/14 / News During Week 07/04/14

Cywion Bach

Cyrhaeddon ni'r ysgol bore dydd Llun i ddarganfod bod un cyw bach wedi deor yn ein deorydd.  Erbyn hyn mae gennym naw cyw bach a rhagor ar eu ffordd.  Cafwyd wasanaeth boreol  yn dilyn y thema 'Bywyd Newydd' a dyma'r fideo buon ni'n gwylio yn ystod ein gwasanaeth.  Roedd cyffro mawr yn bodoli drwy'r ysgol y bore hwnnw!

 

Little Chicks

We arrive in school on Monday morning only to find that one of the eggs had hatched and in our incubator and there was a beautiful new chick chirping  away!  We currently have two incubators at the school, one in year 2 and the other in year 1 with 30 eggs ready for hatching.  There Has been great excitement throughout the school!  The following is a clip from Youtube that we proceeded to watch during our morning assembly that day.

 

 

 

ANRHEG ODDI WRTH CAPEL SARON

Hoffwn ddioch yn fawr i aelodau Capel Bedyddwyr Saron am eu rhodd o fag handi i bob un o blant Ysgol Saron.  Rhoddwyd bag i bob plentyn fel rhan o'u dathliad yn 200 oed - penblwydd hapus iawn!  Byddwn yn defnyddio'r bagiau i gadw dillad addysg gorfforol y plant yn ddiogel.  Ymunodd Mr Lyn Rees a Mrs Gaynor Parry a ni yn ystod ein gwasanaeth boreol ar fore dydd Mawrth er mwyn dosbarthu'r bagiau i bob un o'r plant.

 

A GIFT FROM CAPEL SARON

We would like to thank the members of Saron Baptist Chapel for their kind gift of a handy bag, one for each of the children.. The bags were given as part of their recent 200 years celebration - happy birthday!  We shall be using the bags to keep the children's PE kit.  Both Mr Lyn Rees and Mrs Gaynor Parry joind us for our morning assembly on Tuesday to distribute a bag each for every one of Ysgol Saron's children.

Rydym yn gwerthu CD o'r caneuon canodd y cor allan yn Disneyland am £6.00 yr un / We are selling a professionally made CD which includes all the songs sung by the choir during their visit to Disneyland at £6.00 each.

Ymweliad PCKev a Ysgol Saron / PCKev's Visit to Ysgol Saron

Presenoldeb Llawn

Ar ddiwedd pob tymor rydym yn gwobrwyo y disbyblion hynny sydd wedi llwyddo i gael presennoldeb llawn.  Gwobrwywyd y disgyblion y tymor yma gydag wyau Pasg.

 

Full Attendance

At the end of every term we reward every child who has achieved full attendance.  Every child who has achieved full attendance this term has been presented with an Easter egg.

PASG HAPUS