Home Page

Newyddion wythnos 02/06/14 / News during week 02/06/14

Ar ddydd Mercher a dydd Iau daeth cynrychiolydd o gwmni Braces i'r ysgol i drafod sut i bobi bara.

On Wednesday and Thursday a representative from Braces Bread came to work with our pupils and show them how to bake bread.