Home Page

Mrs H Milligan / Mrs K Evans

Sioe ffasiynau wythnos eco Mai 2019/ Eco week fashion show May 2019

Wythnos Eco Mai 2019 - creu darn o farddoniaeth grwp gan feddwl am beth mae’r gair ‘eco’ yn meddwl i ni? Eco week - creating a class poem, what does the word ‘eco’ mean to us?

Trip i’r amgueddfa 1940’au yn Abertawe i ddysgu am yr Ail Rhyfel Byd a’r blits yn Abertawe - Mai 2019/ May 2019 - Our trip to the 1940’s museum in Swansea to learn about the Second World War and the blitz in Swansea

Mabolgampau’r ysgol 2018/ Sports day 2018

Ein trip i gastell Caeriw/ our trip to Carew castle - Mai 2018

Wythnos eco Mai 2018 - Sioe Fagiau Ailgylchu. Recycled Bag Show

Gwers ACTS - gwers i ddefnyddio a datblygu ein sgiliau meddwl / an ACTS lesson - to use and develop our thinking skills - Ionawr 2018

Cyflwyniad i godio/ an introduction to coding - Ionawr 2018

Pontio gyda Ysgol Dyffryn Aman - gwers sgiliau ymarfer corff a hanes / a P.E. history taster lesson. Everybody enjoyed - Chwefror 2018