Home Page

Enillwyr Presenoldeb y mis/Winners of this month's attendance

Llongyfarchiadau Presenoldeb Llawn am y Tymor

Chwefror/February 2015

Dosbarth Blwyddyn 4/Year 4 - Mrs James

Ionawr / January 2015

Dosbarth/Class Mrs Elias