Home Page

Clybiau/School Clubs

Amserlen Clybiau ar ol ysgol ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2015 ( i ddechrau dydd Mawrth Ionawr 13, 2015)

 

After-school Clubs timetable for Spring Term ( to begin Tuesday, January 13, 2015)

 

 

Dydd Llun / Monday

3.30 - 4.15

Dydd Mawrth / Tuesday

3.30 - 4.15

Dydd Iau / Thursday

3.30 - 4.30

Blwyddyn

5 a 6

 

Clwb Urdd

Urdd Club

Clwb Côr /Choir Club

Blwyddyn

3 a 4

 

Clwb Urdd

Urdd Club

 

Clwb côr/ Choir Club

(Bl 4, 5 & 6 yn unig)

(Years 4,5 & 6 only)