Home Page

Clwb Gemwaith / Jewellery Club

Newyddion Eisteddfod Yr Urdd 2014 News 

Gwnaeth Ffion Louise ddod yn ail gyda'i breichled yng nghystadleuaeth gemwaith sir Dwyrain Myrddin ar gyfer Eisteddfod yr Urdd. Da iawn ti Ffion ac i bawb arall wnaeth gystadlu.

Ffion Louise came second with her bracelet in the jewellery competition with the Urdd Eisteddfod at county level. Well done Ffion and all who competed.