Home Page

Mrs H Milligan / Mrs K Evans

Mabolgampau’r ysgol 2018/ Sports day 2018

Ein trip i gastell Caeriw/ our trip to Carew castle - Mai 2018

Wythnos eco Mai 2018 - Sioe Fagiau Ailgylchu. Recycled Bag Show

Gwers ACTS - gwers i ddefnyddio a datblygu ein sgiliau meddwl / an ACTS lesson - to use and develop our thinking skills - Ionawr 2018

Cyflwyniad i godio/ an introduction to coding - Ionawr 2018

Pontio gyda Ysgol Dyffryn Aman - gwers sgiliau ymarfer corff a hanes / a P.E. history taster lesson. Everybody enjoyed - Chwefror 2018